Regjeringen strammer grepet om E-tjenesten

Regjeringen pålegger Etterretningstjenesten å informere Forsvarsdepartementet og Regjeringen langt tettere enn i dag, men adgangen til å viderebringe overskuddsinformasjon øker.