- Har god nok norsk mat

Importforbudet på kjøtt og melkeprodukter bekymrer ikke kjøpmann Olaf Åsebø. Han mener vi har god nok mat i Norge.