Tryggare tog kostar over ein milliard

Prislappen for nytt radiosystem som skal gje tryggare togtrafikk lyder førebels på 1,1 milliardar kroner.