Gift i 10 prosent av barnematen

10 prosent av prøvene Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) tok av barnemat i fjor inneholdt sprøytemiddelrester over en ny grenseverdi.