Trur ikkje rettsaka vert flytta

Jus-professor Jan Fridthjof Bernt trur ikkje rettsaka mot dei to ungdommane som er sikta for truslar, vald og rasisme vert flytta frå Sogndal.