Mobber barn på e-post

Flere barn og unge melder om at de plages av mobbing pr. mobiltelefon og e-post.