Får motstand fra sine egne

Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) tar avstand fra Anita Apelthun Sæles uttalelser om kvinner og arbeidsmangel. Hennes uttalelser er klønete, virker gammeldagse og er i strid med KrFUs likestillingspolitikk, mener KrFU.