Norsk skipskontrollpå jumboplass

Norge bryter to bindende, internasjonale avtaler om havnestatskontroll. Norge er i jumbosjiktet for antall kontroller i Europa.