Fangene må dele eneceller

Politiet må løslate kriminelle på grunn av plassmangel i fengslene. Løsningen kan bli å skvise to fanger inn i hver enecelle.