Ja til resultatløn ved Fundo

Dei tilsette ved Fundo Wheels AS har godtatt ein avtale som inneber resultatløn.