Skremte vitner i Club 4-saken

Et vitne i Club 4-saken fortalte i Trondheim byrett onsdag at Tom Ketil Krogstad hadde kommet med "en dårlig skjult trussel" som gjorde at hun ikke ville avgi vitneforklaring.