Mer passiv dødshjelp på sykehusene

Passiv dødshjelp er mer utbredt ved norske sykehus nå enn tidligere, mener president i Den norske lægeforening, Hans Petter Aarseth.