Tok ut tiltale og dømte i samme sak

Høyesterett har opphevet en kjennelse fra Gulating lagmannsrett. Det viste seg nemlig at dommeren selv hadde tatt ut tiltale i en sak som skulle avgjøres.