Skremt over plankton-reduksjon

Amerikanske forskere har målt en kraftig reduksjon i mengden planteplankton i Nord-Atlanteren siden midten av 1980-tallet. Plankton er næringsgrunnlaget for dyrene i havet. Verdens Naturfond mener funnene er alarmerende.