Regjeringen vil øke kontantstøtten

Kontantstøtten vil øke neste år, til tross for et trangt statsbudsjett. Dagens beløp har ikke vært regulert siden støtten ble innført i 1998.