«Sjokk og traumer utløser kreft»

Den tyske legen Ryke Geerd Hamer mener at kreftsykdom er en naturlig reaksjon på det han kaller en biologisk konflikt, en traumatisk opplevelse eller et sjokk. Å få bearbeidet dette sjokket vil etter hans teori føre til at kreften forsvinner.