Etisk råd med kritikk av reindriften

Trondheim (NTB): Rådet for dyreetikk går inn for å fôre tamrein i nedslitte beiteområder.