30.000 seler kan fanges i år

De norske selkvotene er i år på 5.000 voksne grønlandsseler i Østisen, mens 15.000 seler kan tas i Vestisen i år. I tillegg kan inntil 10.300 klappmyss fanges i Vestisen.