Ja-siden frem i ny måling

EU-tilhengerne tar kraftig innpå motstanderne i en ny meningsmåling. 42,6 prosent sier nå ja til EU, 47,1 prosent sier nei.