Kraftbransjen fikk 6,7 mrd i overskudd

Kraftbransjen tjener store penger, og fikk et samlet overskudd på 6,7 milliarder kroner i 2000, viser ny statistikk.