Effektivt år for Kystvakten

Kystvakten har gjennomført nær 2700 fiskeriinspeksjoner. 60 fiskefartøyer er anmeldt eller oppbragt for brudd på fiskeribestemmelser. Til neste år skal imidlertid antall fartøy i bruksvakten redueseres.