Foreslår å kutte hæren med 160.000 mann

En reduksjon av hæren fra 180.000 til 15.000 mann er et av forslagene i Stortingsproposisjon om Forsvarets framtid, skriver Nordlys. Proposisjonen er stemplet fortrolig og skal legges fram 16. februar.