• Edward Snowden på link fra Moskva i Litteraturhuset i Oslo 18. november. Foto: Berit Roald / NTB scanpix FOTO: Roald, Berit / NTB scanpix

Høyesterett forkaster Snowdens anke

Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken til Edward Snowden. Han gikk til sak mot staten for å få fastslått at han ikke kan utleveres til USA hvis han kommer til Norge for å motta Ossietzky-prisen.