Innvilget CO2-bombe i stillhet

Stortinget har i all stillhet gitt oljeselskapet British Petroleum (BP) tillatelse til å øke Norges utslipp av CO2 med 500.000 tonn.