Mange får ikke uføreforsikring

Så mange som fire av ti som søker om forsikring mot uførhet, får avslag, reservasjoner eller blir nødt til å betale høyere forsikringspremie.