FN mener Norge bryter menneskerettighetene

FNs menneskerettighetskomité i Genève mener den norske straffeprosessloven strider mot menneskerettighetene.