Alarmerte Jagland alt i april

Stortingspresident Thorbjørn Jagland vart alarmert om Riksrevisjonen sine funn i pensjonssaka allereie i april.