Etterlyser nye holdninger

Leger og offentlige helsemyndigheter må gå foran for å endre holdningen til overvektige og endre fokus fra skam til mestring, mener professor Kirsti Malterud.