- Landbruksstøtten kan halveres

NHH-professor Rolf Brunstad mener at Norge kan ha et godt jordbruk selv om støtten halveres fra 20 til 10 milliarder kroner i året.