- De fleste innvandrerne er kristne

Bare hver tredje innvandrer til Norge kommer fra land der islam er største religion, viser nye tall.