Fulgte guttedrømmen

– Jarle sa i mange år at han ikke skulle ta sjanser, men det ballet bare på seg, sier kameraten Arne Meyer.