Måtte betale for å jobbe

Firkantede trygderegler førte til at uføre Britt Sætre (58) fikk en ekstrautgift på kr. 6500 kroner i år fordi hun jobbet seks uker i fjor.