Krevde inn 2,9 milliarder til statskassen

Statens innkrevingssentral fikk et rekordhøyt resultat i 2006.