Flere venter på nyretransplantasjon

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) er sterkt bekymret over at ventelistene for å få utført en nyretransplantasjon øker kraftig.