Millionbot for slurv med radioaktivt materiale

Forsvaret har fått et forelegg fra Økokrim på 2 millioner kroner for uforsvarlig håndtering av radioaktivt materiale brukt til trening.