Velger Navarsete i september

Frem til da holder Lars Peder Brekk Sp-tronen varm for Liv Signe Navarsete.