Passasjerer overmannet pistolmann

Væpnet mann kom i håndgemeng med passasjer på nattbuss.