Strømbrudd på Bergensbanen

Vestgående dagtog rev ned kjøreledningen ved Vikersund.