Ønsker å innføre ny krigspensjon

Forsvarssjef Sverre Diesen ønsker en ny krigspensjon for soldater med sykdom og senskader etter internasjonale operasjoner.