Nødlosser olje

Nødlossingen av de nærmere 150 tonnene olje om bord i havaristen Crete Cement i Oslofjorden startet som planlagt lørdag ettermiddag, og vil holde på døgnet rundt fra søndag av.