Statsbudsjettet legges frem

Vi fulgte offentliggjøringen direkte.