- Kampen er i gang

Vår klimablogger ikke i tvil om hva som er årets viktigste slag.