Vil ha eget Nav-ombud

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon frykter for folks rettssikkerhet på grunn Nav-rot.