Bevisekspertene vil ikke slå seg sammen

Politidirektoratet vil samle beviseksperter i et nytt superinstitutt. Det vil ikke ekspertene selv.