Færre spilleavhengige

Antall spilleavhengige har gått noe ned de siste to årene. Men likevel har fortsatt 62.000 alvorlige pengespillproblemer.