Fattige eldre taper

Fattige eldre kvinner er de store taperne. De er minstepensjonister og har ikke fått en eneste krone i budsjettet.