Kvinner flinkest til å fullføre studiene

Kvinner står bak stadig flere fullførte universitets- og høyskolegrader.