1.200 asylmottaksplasser er forsvunnet

1.200 asylsøkerplasser er forsvunnet, samtidig som Utlendingsdirektoratet (UDI) har et skrikende behov for minst 5.000 nye plasser.