- Veien framover er vanskelig

Fredsprisvinner Al Gore tok i sitt nobelforedrag til orde for en stans i byggingen av alle nye kraftanlegg som brenner kull uten CO2-rensing.