Fant gift fra kosmetikk i fisk og fugl

Forskere leter videre etter spor av den nye miljøgiften siloksan, som finnes i kosmetikk. Stoffet antas å være kreftfremkallende og skadelig for menneskers forplantningsevne.